Home Profile Latest Productions Work in Progress Film & Video Library Picture Gallery Book Library Awards Contact


  

Cameroon: Working on Credit
Kameroen: Ondernemen op Krediet
18 minutes, 2002
Film produced for the Rabobank Foundation in The Netherlands
Back

Synopsis:

De videoproductie "Kameroen: Ondernemen op Krediet" schetst een beeld van de projecten die de Stichting Steun door Rabobanken (SSR) in Kameroen ondersteunt. Het betreft kleinschalige hulpverlening bij de spaar- en kredietcoöperaties. Dit videoprogramma toont op heldere wijze de verschillende stadia van ondernemen op krediet, zodat de ondersteunende functie van de SSR in Kameroen snel en goed duidelijk is. De projecten in Kameroen zijn op dezelfde wijze ontstaan als ooit de kredietverenigingen in Nederland. Vandaar dat de expertise en ervaring van de Rabobank bij dit project de lokale bevolking ten goede komt. SSR hanteert strenge criteria: de deelnemers moeten vertrouwen hebben in de door henzelf opgestelde plannen, en ze moeten een verantwoordelijke coördinator aanwijzen. De aard en omvang van de steun varieert per project.

De videoproductie laat zien dat het succes van de SSR-organisatie steunt op het beginsel van de inzet en het eigen initiatief van de plaatselijke bevolking. De transparantie van het systeem en de sociale controle door de gemeenschap garanderen een verantwoorde besteding van de leningen, voor doelen waarvoor zij bestemd zijn. Het is een goed voorbeeld van de "bottom up"-methode: het initiëren van projecten met en door de mensen zelf. Het alternatief, de “top down”-methode leidt dikwijls tot mislukking, verkwisting en teleurstelling.

"Kameroen: Ondernemen op Krediet" is gemaakt volgens de "storytelling"-methode. Dat wil zeggen: vanaf de eerste seconden neemt SSR de kijker bij de hand en leidt hem, door middel van een eenvoudig, helder commentaar en een logische, functionele opbouw van beeld en "quotes", duidelijk en indringend door het spannende verhaal van haar operatie in Kameroen. De film is indringend en houdt de kijker vast door eenvoud, volledigheid, vlotte montage en een hoog tempo.
De film is "bottum up" opgebouwd, en begint bij het "kleine" maar exemplarische verhaal van de eerste credit union-schreden in Pygmeeënland in Oost Kameroen. Het is een kredietvereniging, opgericht om land te kunnen bewerken en om zaaigoed aan te kunnen schaffen. In deze kleine gemeenschap kunnen de meeste mensen niet bij de grote banken terecht om geld te lenen. En cliënten hebben vaak geld verloren als gevolg van onbetrouwbare praktijken van banken. Credit unions blijken het goed te doen door de wijze waarop ze zijn opgezet: kleinschalig. Daardoor is er een grote mate van sociale controle onder de leden. Deze aspecten, de kleinschaligheid, het wantrouwen tegenover de grote banken en de sociale controle, krijgen in de film vorm door functionele en zorgvuldig geregisseerde sfeerbeelden in de dorpjes, impressies van de werkomgeving en de verhouding tussen de leden onderling.
Naast de net opgerichte credit union in Oost Kameroen is ook gefilmd in Limbe, waar al langere tijd een credit union bestaat. We spraken er met medewerkers en leden: kleine boeren en hand- en nijverheidarbeiders. Daarbij staat steeds de vraag centraal: waarom worden mensen lid van een credit union, wat betekent het voor ze, en worden ze er beter van?

Vervolgens toont de film Camccul, het begeleidende, overkoepelende orgaan, waarbij zo’n driehonderd credit unions zijn aangesloten, met ongeveer driehonderd duizend leden. Wij ontmoeten medewerkers die er vanaf het begin af aan bij betrokken waren. Zij leggen uit wat de functie is van Camccul, waarom er zoveel kredietverenigingen bij zijn aangesloten, wat hun plaats is in de Kameroeneze samenleving en wat voor een soort bedrijven zich bij Camccul hebben aangesloten.

We vervolgen onze ontdekkingsreis naar het "grote", evenzeer exemplarische succes van de Union Bank of Cameroon (UBC). Bij de als tweede opgerichte bank in Douala filmen we de oprichters en enkele medewerkers. Zo passeren alle facetten van de groei als vanzelfsprekend de revue, wordt duidelijk hoe elk onderdeel is ontstaan en hoe het nu functioneert. De film laat zorgvuldig de verschillen zien tussen de projecten, tussen credit union en UBC, en tussen platteland en grote stad.

Back


Contact Information - Search - Sitemap - Webmaster

Last update: 03-11-2013
Copyright © AVA Productions BV/AVA-Dateline Productions BV/Terra Film Productions Ltd., All Rights Reserved